De bewoner van het lichaam kijkt ten lange laatste door het oog

van zijn ziel, glimlacht om de ernst van de droom. (Ton Müller)

Praktische info

 

Een sessie duurt gemiddeld een uur tot anderhalf uur volgens je eigen wensen en ritme.

 

De bijdrage bedraagt 50 euro per uur.

 

Voor een afspraak of informatie, bel je me best even. Laat desgevallend een boodschap en je telefoonnumer op het antwoordapparaat, dan bel ik je terug.

 

Centrum OJO – Inge Van den Eynde

Welkomhoeve 4, 2280 Grobbendonk

+ 32 (0)14/51.98.20

info@centrumojo.be

 

De individuele begeleidingen zijn ondersteunend en begeleidend voor je algemeen welzijn. Ze werken op emotioneel en energetisch vlak.

Ik ben opgeleid, gecertificeerd en heb me verdiept in ieder van de behandelingen die ik aanbied.

 

Deze begeleidingen vormen geenszins een vervanging van de reguliere geneeskunde. Er wordt evenmin enige vorm van diagnose gesteld. Bij klachten of bij twijfel raadpleeg je best eerst je arts.

 

 

PRIVACY-VERKLARING VAN CENTRUM OJO

INGE VAN DEN EYNDE, WELKOMHOEVE 4, 2280 GROBBENDONK,

btw-be 0502.188.893

 

Beste tai-chi beoefenaar, deelnemer aan workshops of persoon die me om individuele begeleiding vraagt,

In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wil ik je informeren wat ik doe met gegevens die je me verstrekt. Centrum OJO verwerkt op zich geen persoonsgegevens digitaal. Enkel je e-mailadres wordt opgeslagen als je mij contacteert of deelneemt aan een activiteit. Dit gewoon om je informatie of wijzigingen te kunnen doorsturen.

Alle andere gegevens die je mij verstrekt naar aanleiding van een inschrijving of deelname aan een activiteit, worden enkel op papier en in een afzonderlijk klassement bijgehouden.Hetzelfde geldt voor notities die worden gemaakt ter gelegenheid van een activiteit of individuele begeleiding.

Je mag dus helemaal verzekerd zijn dat je persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden, dan die waarvoor je ze me toevertrouwt.

Als je niet meer op de hoogte wenst te worden gehouden van de activiteiten van Centrum OJO, kan je gewoon een berichtje "schrijf me uit" versturen naar: info@centrumojo.be

 

- Welke gegevens worden door mij bijgehouden:

Je adres, geboortedatum, telefoon-nummer en e-mailadres

Notities naar aanleiding van individuele begeleiding, enkel voor mijn informatie en enkel op papier en in afzonderlijk klassement.

Deze gegevens worden bijgehouden omdat je ze mij hebt verstrekt naar aanleiding van een inschrijving of deelname aan een activiteit. Ik verzamel dus ook geen gegevens via derden of andere kanalen. Veelal heb ik je gegevens ten gevolge van een inschrijving voor een activiteit.

- Je gegevens worden aan niemand doorgegeven. Ze worden nergens digitaal opgeslagen, behoudens e-mail adressen en dat enkel locaal op mijn computer.

- Je gegevens worden enkel aangewend om je informatie over activiteiten te verstrekken en je kan je op ieder moment uitschrijven zoals aangegeven.

- Als je niet langer ergens aan deelneemt, worden die persoonsgegevens ook niet verder gebruikt en gearchiveerd om na de gebruikelijke bewaartermijnen (qua boekhouding e.d.) te worden vernietigd.

- Je hebt te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en je kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking/ het bijhouden ervan.

Het volstaat hiervoor een e-mail te verzenden naar: info@centrumojo.be. Emails op dit adres worden enkel door mij gelezen.

De website van Centrum OJO en de middelen die ik gebruik, bevatten geen cookies of andere software waarmede gegevens zouden worden getraceerd of opgeslagen.

 

Waar kan je terecht?

Centrum OJO, Inge Van den Eynde, Welkomhoeve 4, 2280 Grobbendonk - 014.51.98.20 - info@centrumojo.be, is verantwoordelijk voor het opslaan en bijhouden van je persoonsgegevens. Uiteraard zal ik het nodige gevolg geven aan ieder verzoek dat je me richt. Ik moet je ook melden dat je steeds het recht hebt om een klacht in te dienen bij de GegevensBeschermingsAutoriteit, Durkpersstraat 35, 1000 Brussel, 02.274.48.00 (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

WORKSHOPS

• • •

Voorjaar 2023

 

Spiertesten

4 + 18 maart

Lees meer

 

EFT basiscursus

9 + 23 maart of

22 april + 6 mei

Meer info

 

Meditatie van de 7 richtingen

21 maart

20 juni

Meer info

 

Introductie in

de dertien manen kalender

Lees meer

Interesse?

A.u.b. berichtje aan: info@centrumojo.be

 

TAI-CHI

• • •

Deurne

Nijlen / Herentals

Meer info

 

ERVARINGEN

• • •

Deelnemers van workshops en mensen die een individuele begeleiding volgden vertellen hun... ervaringen.

Meer info

 

EXTRA

• • •

Alle workshops kunnen ook doorgaan 'op verplaatsing'
voor een groepje van minimum
5 deelnemers.

Neem contact op voor informatie.