De bewoner van het lichaam kijkt ten lange laatste door het oog

van zijn ziel, glimlacht om de ernst van de droom. (Ton Müller)

Individuele sessies kunnen

via skype, zoom EN telefoon

Individuele begeleiding

 

Mijn benadering is je te eren en te aanvaarden zoals je bent, met je eigen kwaliteiten en ritme, om je van daaruit te begeleiden naar meer doorstroming, vrijheid en verbondenheid met je eigen kern.

 

In individuele sessies werk ik onder meer met afstemming via kinesiologie, met de MIR-Methode en EFT om zo helder mogelijk te zien waar er blokkades of verstoringen zijn en deze op te heffen. Daarnaast reik ik je graag healing aan waar nodig.

 

Door blokkades te neutraliseren, op te ruimen, komt er terug ruimte voor stroming en vrijheid. Je voelt je terug letterlijk beter in je vel.
Je vitaliteit neemt toe en je bent in staat om je eigen weg te gaan.

 

Door bewustwording groei je in jezelf. Je bent terug in staat om verantwoordelijkheid te nemen over je leven en te vertrouwen in het leven. Je ondergaat niet meer alles, je creërt mee waar jij voor wil gaan in verbinding met wie je bent in essentie. Het is het besef dat we altijd een keuze hebben (!), de keuze hoe we met het leven omgaan.

 

Het is mijn droom dat ieder de mogelijkheid heeft om zichzelf te bevrijden van angsten, twijfels, onzekerheden, fysiek onevenwicht, belastende emoties en blokkades zodat je gewoon en volledig blij verheugd jezelf kan zijn.

 

 

PRIVACY-VERKLARING VAN CENTRUM OJO

INGE VAN DEN EYNDE, WELKOMHOEVE 4, 2280 GROBBENDONK,

btw-be 0502.188.893

 

Beste tai-chi beoefenaar, deelnemer aan workshops of persoon die me om individuele begeleiding vraagt,

In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wil ik je informeren wat ik doe met gegevens die je me verstrekt. Centrum OJO verwerkt op zich geen persoonsgegevens digitaal. Enkel je e-mailadres wordt opgeslagen als je mij contacteert of deelneemt aan een activiteit. Dit gewoon om je informatie of wijzigingen te kunnen doorsturen.

Alle andere gegevens die je mij verstrekt naar aanleiding van een inschrijving of deelname aan een activiteit, worden enkel op papier en in een afzonderlijk klassement bijgehouden.Hetzelfde geldt voor notities die worden gemaakt ter gelegenheid van een activiteit of individuele begeleiding.

Je mag dus helemaal verzekerd zijn dat je persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden, dan die waarvoor je ze me toevertrouwt.

Als je niet meer op de hoogte wenst te worden gehouden van de activiteiten van Centrum OJO, kan je gewoon een berichtje "schrijf me uit" versturen naar: info@centrumojo.be

 

- Welke gegevens worden door mij bijgehouden:

Je adres, geboortedatum, telefoon-nummer en e-mailadres

Notities naar aanleiding van individuele begeleiding, enkel voor mijn informatie en enkel op papier en in afzonderlijk klassement.

Deze gegevens worden bijgehouden omdat je ze mij hebt verstrekt naar aanleiding van een inschrijving of deelname aan een activiteit. Ik verzamel dus ook geen gegevens via derden of andere kanalen. Veelal heb ik je gegevens ten gevolge van een inschrijving voor een activiteit.

- Je gegevens worden aan niemand doorgegeven. Ze worden nergens digitaal opgeslagen, behoudens e-mail adressen en dat enkel locaal op mijn computer.

- Je gegevens worden enkel aangewend om je informatie over activiteiten te verstrekken en je kan je op ieder moment uitschrijven zoals aangegeven.

- Als je niet langer ergens aan deelneemt, worden die persoonsgegevens ook niet verder gebruikt en gearchiveerd om na de gebruikelijke bewaartermijnen (qua boekhouding e.d.) te worden vernietigd.

- Je hebt te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en je kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking/ het bijhouden ervan.

Het volstaat hiervoor een e-mail te verzenden naar: info@centrumojo.be. Emails op dit adres worden enkel door mij gelezen.

De website van Centrum OJO en de middelen die ik gebruik, bevatten geen cookies of andere software waarmede gegevens zouden worden getraceerd of opgeslagen.

 

Waar kan je terecht?

Centrum OJO, Inge Van den Eynde, Welkomhoeve 4, 2280 Grobbendonk - 014.51.98.20 - info@centrumojo.be, is verantwoordelijk voor het opslaan en bijhouden van je persoonsgegevens. Uiteraard zal ik het nodige gevolg geven aan ieder verzoek dat je me richt. Ik moet je ook melden dat je steeds het recht hebt om een klacht in te dienen bij de GegevensBeschermingsAutoriteit, Durkpersstraat 35, 1000 Brussel, 02.274.48.00 (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).